Chuyên viên Thiết kế


Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
02/08/2023 23:46:41

Kỹ sư Bán hàng

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
26/09/2023 04:40:50

Lập trình viên Front End

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
02/08/2023 23:47:48

Lập trình viên Python/Odoo

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
02/08/2023 23:48:07

Chuyên viên Truyền thông Quảng cáo

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
02/08/2023 23:47:06

Chuyên viên Nhân sự


Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
21/08/2023 03:46:17

Chuyên viên Kinh doanh

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
20/11/2023 20:21:41

Chuyên viên Biên tập Nội dung

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
23/11/2023 03:51:04

Fresher Developer

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
30/11/2023 20:29:57

Chuyên viên Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
12/01/2024 02:18:32

Lập trình viên Hệ thống Nội bộ


Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
15/02/2024 02:08:08

Chuyên viên Kiểm thử phần mềm

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
01/04/2024 00:56:05

Chuyên viên Tổ chức Sự kiện


Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Việt Nam
14/05/2024 21:16:49

Viindoo luôn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với đội ngũ chuyên viên trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng đổi mới đang chào đón bạn!

Hãy gia nhập cùng Viindoo ngay hôm nay!