Business Analyst (BA)

20 vị trí đang mở

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
17/11/2022 21:10:46

Lập trình viên Python/Odoo

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
26/11/2022 19:20:55

Chuyên viên Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
26/11/2022 19:20:57

ERP Consultant

10 vị trí đang mở

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
26/11/2022 03:05:17

Kỹ sư Bán hàng

9 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
15/11/2022 12:25:09

Lập trình viên IoT

8 vị trí đang mở


Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
20/10/2022 21:14:44

Lập trình viên Fullstack

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
20/11/2022 06:25:04

Chuyên viên Kinh doanh

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
26/11/2022 19:20:58

Kỹ thuật viên Dự án

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
10/11/2022 21:08:23

Chuyên viên Kiểm thử Phần mềm

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
24/11/2022 23:05:41

Lập trình viên Front End

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
15/11/2022 20:12:48

Lập trình viên Website

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
11/09/2022 22:49:38

Lập trình viên Mobile Apps

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
06/11/2022 22:01:16

Lập trình viên PLC

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
22/11/2022 21:10:17

Chuyên viên Quản lý chất lượng (QA)

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
11/09/2022 21:48:49

Partnership Manager

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
11/09/2022 21:39:36

Lập trình viên Fullstack (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
14/10/2022 02:50:58

Fresher Developer

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
26/11/2022 19:20:51

Lập trình viên Website (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
11/09/2022 22:50:45

Giám đốc Marketing


Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
26/11/2022 22:32:14

Chuyên viên Nhân sự - Tuyển dụng và Đào tạo

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
TP Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
24/11/2022 03:25:46

Chuyên viên Kinh doanh (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
03/11/2022 05:07:24

Lập trình viên Python/Odoo (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
12/10/2022 03:51:43

Lập trình viên Front End (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
26/10/2022 21:24:03

Viindoo luôn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với đội ngũ chuyên viên trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng đổi mới đang chào đón bạn!

Hãy gia nhập cùng Viindoo ngay hôm nay!