Business Analyst (BA)

20 vị trí đang mở

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
26/06/2022 22:12:29

Lập trình viên Python/Odoo

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
20/05/2022 00:41:21

Chuyên viên Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 04:58:14

Kỹ sư Bán hàng

9 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 05:00:00

Lập trình viên IoT

8 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
20/05/2022 00:39:12

Kỹ thuật viên Dự án

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
30/06/2022 22:26:28

Chuyên viên Kinh doanh

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
21/06/2022 05:28:36

Lập trình viên Fullstack

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
15/06/2022 05:16:36

Lập trình viên Front End

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
22/06/2022 00:56:33

Chuyên viên Kiểm thử Phần mềm

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
30/06/2022 23:04:32

Lập trình viên Website

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
15/06/2022 05:17:01

Partnership Manager

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 05:34:07

Chuyên viên Quản lý chất lượng (QA)

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 05:55:01

Lập trình viên PLC

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
20/05/2022 00:39:26

Chuyên viên Biên tập Nội dung

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
19/06/2022 21:13:54

Chuyên viên SEO (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 22:17:18

Chuyên viên Truyền thông Quảng cáo

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
27/06/2022 21:57:21

Trưởng phòng Nhân sự Hành chính

- Đề xuất chiến lược nhân sự ngắn hạn và dài hạn theo mục tiêu của công ty. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, ...

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
26/06/2022 23:29:51

Kỹ thuật viên Dự án (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:10:32

Fresher Developer

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
01/07/2022 21:06:07

Lập trình viên Fullstack (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:11:30

Lập trình viên Website (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:29:04

Lập trình viên Python/Odoo (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:33:14

Lập trình viên Front End (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:38:04

Chuyên viên Kinh doanh (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 03:40:41

Chuyên viên Thiết kế

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 06:02:58

Chuyên viên SEO

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, TP Hải Phòng Việt Nam
06/06/2022 06:06:03

Fresher Developer (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội Việt Nam
06/06/2022 04:05:07

Viindoo luôn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với đội ngũ chuyên viên trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng đổi mới đang chào đón bạn!

Hãy gia nhập cùng Viindoo ngay hôm nay!