Đội ngũ Chuyên gia Viindoo

Khai phá tiềm năng doanh nghiệp với đội ngũ Chuyên gia của Viindoo về Tư vấn Quản trị và Chuyển đổi số Doanh nghiệp.


Expert

CEO Viindoo David Tran

Trần Ngọc Tuấn

Kiến trúc sư phần mềm, Doanh nhân, Chuyên gia về Quản trị Chiến lược và Tư vấn Chuyển đổi số Doanh nghiệp.

Xem hồ sơ 

Expert

COO Viindoo Johnson Vu

Vũ Đức Nghĩa

Kỹ sư công nghệ thông tin, Doanh nhân, Chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số và Quản trị Doanh nghiệp

Xem hồ sơ 

Expert

CCO Viindoo Jane Nguyen

Nguyễn Thị Liên

Chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số, Chuyên gia Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp

Xem hồ sơ 

Expert

CTO Viindoo Leo Tran

Trần Quốc Tùng

Chủ nhiệm, Cố vấn kỹ thuật trong các Dự án Xây dựng Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp Viindoo cho khách hàng

Xem hồ sơ 

Senior


Phạm Thị Xinh

Chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior

Rosie Vu Deputy Consultant Manager of Viindoo

Vũ Hồng Nhung

Chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior


Hoàng Thị Hảo

Chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior


Trịnh Việt Đức

Chuyên viên Phát triển Phần mềm cấp Senior

Xem hồ sơ 

Junior

Rachel Vu Viindoo Deputy Sales Manager

Rachel Vu

Deputy Sales Manager | Junior ERP Consultant

Xem hồ sơ 

Junior

Jessie Doan

Đoàn Thùy Dương

Junior ERP Consultant | Project Manager

Xem hồ sơ 

Junior


Đinh Thị Minh Trang

Junior ERP Consultant | Project Manager

Xem hồ sơ