Đội ngũ Chuyên gia Viindoo

Khai phá tiềm năng doanh nghiệp với đội ngũ Chuyên gia của Viindoo về Tư vấn Quản trị và Chuyển đổi số Doanh nghiệp.


Expert

CEO Viindoo David Tran

Trần Ngọc Tuấn

Kiến trúc sư phần mềm, Doanh nhân, Chuyên gia Quản trị Chiến lược & Tư vấn Chuyển đổi số

Xem hồ sơ 

Expert

COO Viindoo Johnson Vu

Vũ Đức Nghĩa

Kỹ sự Công nghệ Thông tin, Doanh nhân, Chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp

Xem hồ sơ 

Expert

CCO Viindoo Jane Nguyen

Nguyễn Thị Liên

Chuyên gia Tư vấn Chiến lược & Chuyển đổi số Doanh nghiệp

Xem hồ sơ 

Senior

Jennie Pham

Phạm Thị Xinh

Chuyên gia Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior

Rosie Vu Deputy Consultant Manager of Viindoo

Vũ Hồng Nhung

Chuyên gia Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior


Hoàng Thị Hảo

Chuyên gia Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior

Duc Trinh

Trịnh Việt Đức

Chuyên gia Phát triển Sản phẩm cấp Senior

Xem hồ sơ 

Senior


Nguyễn Thị Hồng Huế

Chuyên gia Digital Marketing cấp Senior 

Xem hồ sơ 

Senior


Nguyễn Phương Dung

Chuyên gia Digital Marketing cấp Senior 

Xem hồ sơ 

Junior

Rachel Vu Viindoo Deputy Sales Manager

Vũ Thanh Tâm

Phó Phòng Kinh Doanh | Chuyên gia Tư vấn cấp Junior

Xem hồ sơ 

Junior

Jessie Doan

Đoàn Thùy Dương

Chuyên gia Tư vấn cấp Junior | Chủ nhiệm Dự án

Xem hồ sơ 

Junior


Đinh Thị Minh Trang

Chuyên gia Tư vấn cấp Junior | Chủ nhiệm Dự án

Xem hồ sơ