Vũ Hồng Nhung

Deputy Consulting and Customer Support Manager of Viindoo | Business Administration Consulting Senior

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Fintech và Tư vấn Quản trị doanh nghiệp, Công nghệ.

Social Media

Kinh nghiệm Làm việc


 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, tư vấn hoạt động kế toán trong các doanh nghiệp;
 • 04 năm kinh nghiệm trong tư vấn và thực hiện các hoạt động kế toán cho các doanh nghiệp theo chuẩn mực và quy định kế toán của Việt Nam, cũng như các chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS;
 • 03 năm kinh nghiệm trong quản lý các hoạt động tư vấn phân tích kinh doanh, phụ trách đào tạo quản lý và ứng dụng công nghệ trong quản lý kinh doanh.
 • Lãnh đạo dự án trong các dự án thực hiện phần mềm quản lý kinh doanh Viindoo;
 • Lập trình và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Viindoo bằng ngôn ngữ Python.

Thành tựu


 • Các giảng viên của Khóa đào tạo chuyển đổi kỹ thuật số về sản xuất công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Nam Định, dưới thời Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân (USAID IPSC) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trưởng nhóm dự án trong các dự án tư vấn triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp Viindoo cho khách hàng:
  • Dự án Triển khai Giải pháp quản trị dự án cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3;
  • Dự án triển khai phần mềm Viindoo cho Công ty Cổ phần Điện Trường Giang với quy mô 300 người dùng phần mềm;
  • Dự án Tư vấn và Triển khai phần mềm cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
  • Dự án Triển khai Hệ thống quản lý thiết bị MEMS với Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam;
  • Dự án Công ty TNHH Một thành viên X20 Nam Định - đơn vị sản xuất của công ty X20 Bộ Quốc Phòng, với quy mô 250 nhân sự;
  • Dự án Triển khai phần mềm Viindoo cho Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam;
  • Dự án cho Công ty Kho vận Đá Bạc Vinacomin - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam;
  • Dự án triển khai phần mềm quản trị kinh doanh Viindoo cho Công ty TNHH Kvil Việt Nam;
  • Dự án Công ty TNHH Hover Door U.S.A;

Kỹ năng


Tư duy logic

Tư duy phản biện

Tinh thần tích cực

Kế toán & tài chính

Khả năng thích ứng

Tổng hợp, phân tích dữ liệu

Làm việc nhóm

Quản lý Dự án

Sáng tạo

Lập trình ngôn ngữ Python

Chứng nhận


Giảng viên của khóa đào tạo chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất công nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Nam Định

theo Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân (USAID IPSC) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ngôn ngữ


Tiếng Việt

Tiếng Anh