Giải thưởng & Chứng nhận

Giải thưởng

Giải thưởng Sao Khuê

Tháng 4 năm 2022, Phần mềm Quản trị Nhân sự Toàn diện Viindoo HRM được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2022 với danh hiệu Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp thương hiệu Viindoo đạt Giải thưởng Sao Khuê với các giải pháp phần mềm quản trị của mình. 

Tháng 4 năm 2021, Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo được hội đồng thẩm định Sao Khuê bình chọn là “Sản phẩm xuất sắc” của ngành phần mềm CNTT Việt Nam thuộc lĩnh vực Quản lý, điều hành tổ chức doanh nghiệp. 

Thông tin tham khảo thêm:

Giải thưởng Sao Khuê được VINASA tổ chức lần đầu tiên năm 2003 với mục đích tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Từ sự vinh danh và các hoạt động quảng bá, truyền thông của Giải thưởng, nhiều doanh nghiệp CNTT đã ghi nhận doanh thu đột phá, tạo đà cho sự tăng trưởng dài hơi về quy mô, mở rộng thị phần qua các năm.

Giải thưởng Chuyển đổi số

Tháng 10 năm 2022, giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo được nhận Giải thưởng Chuyển đổi số 2022 (Vietnam Digital Awards 2022) về Sản phẩm, Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu. Đây là Giải thưởng tôn vinh những thành tựu Chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc Chuyển đổi số quốc gia.

Chứng nhận

Tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng trao tặng chứng nhận Doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2022.