Giải thưởng & Chứng nhận

Giải thưởng Sao Khuê

Tháng 4 năm 2022, Giải pháp Quản trị Nhân sự Toàn diện Viindoo HRM được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2022 với danh hiệu Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp thương hiệu Viindoo đạt giải thưởng Sao Khuê với các giải pháp phần mềm quản trị của mình. 

Tháng 4 năm 2021, Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo được hội đồng thẩm định Sao Khuê bình chọn là “Sản phẩm xuất sắc” của ngành phần mềm CNTT Việt Nam thuộc lĩnh vực Quản lý, điều hành tổ chức doanh nghiệp.