Gặp gỡ Đội ngũ Điều hành

Những người định hướng tầm nhìn của Viindoo, bằng trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình tạo ra các sản phẩm & dịch vụ tuyệt vời để  thay đổi cuộc sống của con người.