Gặp gỡ Đội ngũ Điều hành

Những người định hướng tầm nhìn của Viindoo, bằng trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình tạo ra các sản phẩm & dịch vụ giúp các doanh nghiệp, tổ chức phát triển vượt bậc.Trần Ngọc Tuấn

Người sáng lập; Tổng Giám đốc Viindoo

          

Người sáng lập, Tổng giám đốc của Viindoo là một thủ lĩnh có tầm nhìn và khát vọng lớn. Mong muốn thay đổi thế giới bằng những ý tưởng công nghệ tiến bộ, anh đã đóng góp kinh nghiệm, kỹ năng lập trình của mình cho nhiều dự án phần mềm nguồn mở. Anh cũng là người đặt nền móng đầu tiên cho thương hiệu ERPOnline và là trong những một chuyên gia hàng đầu về Odoo tại Việt Nam.

Mọi người hay theo dõi các chia sẻ về chuyên môn, kinh nghiệm của anh tại trang web David Tran Blog.