Jane Nguyen CCO of Viindoo

Nguyễn Thị Liên

CCO của Viindoo | Chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số

Gần 15 năm kinh nghiệm Quản lý doanh nghiệp và Tư vấn ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.

Social Media

Kinh nghiệm Làm việc


 • Gần 15 năm kinh nghiệm quản lý các hoạt động tư vấn phân tích kinh doanh, phụ trách đào tạo quản lý và ứng dụng công nghệ trong quản lý kinh doanh;
 • Tư vấn áp dụng các giải pháp ERP để tối ưu hóa hệ thống quản lý kinh doanh;
 • Chủ nhiệm, Cố vấn các dự án tư vấn triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp Viindoo cho khách hàng;
 • Chuyên gia của Dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh Khu vực Tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
 • Giám đốc Chiến lược Keieijuku do Viện VJCC và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cấp bằng;
 • Chuyên gia trong Dự án “Ứng dụng công nghệ số để thiết lập tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp” của Sở KHCN Tp. Hải Phòng;

Thành tựu


 • Giảng viên Khóa đào tạo Chuyển đổi số trong quản lý Chuỗi cung ứng ngành Nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Nam (cho đại diện 20-30 doanh nghiệp tại mỗi tỉnh);
 • Giảng viên Khóa đào tạo Chuyển đổi số trong Sản xuất Công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nam Định (cho đại diện 20-30 doanh nghiệp tại mỗi thành phố);
 • Thành viên đoàn chuyên gia - Dự án xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Doanh nghiệp do Sở KHCN Tp. Hải Phòng chủ trì;
 • Cố vấn và quản lý các dự án tư vấn triển khai của Viindoo:
  • Triển khai Giải pháp Viindoo cho Công ty TNHH Kiểm toán BDO VN
  • Cố vấn Dự án triển khai Chuyển đổi số cho Công ty CP X20 Nam Định;
  • Triển khai Chuyển đổi số cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Thành Công (đại lý Hyundai Hải Phòng);
  • Triển khai Chuyển đổi số cho Công ty Cổ phần Điện Trường Giang;
  • Triển khai Chuyển đổi số cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3);
  • ...

Kỹ năng


Đám phán

Tư duy phản biện

Xây dựng chiến lược

Quản lý và làm việc nhóm

Lập kế hoạch

Thuyết trình

Quản lý dự án 

Năng động, sáng tạo

Diễn thuyết

Kết nối và phát triển mối quan hệ

Chứng nhận


Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số

thuộc Khóa đào tạo Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số cho DNNVV 

do Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) phối hợp USAID LinkSME tổ chức. 

Giám đốc Chiến lược Keieijuku - Jica

thuộc Khóa đào tạo Giám đốc Chiến lược Keieijuku

do JICA - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức.

Ngôn ngữ


Tiếng Việt 

Tiếng Anh