Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo Phiên bản Odoo 13.0+e

Thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Accounting & Finance
Financial and Analytic Accounting
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hoá đơn chi phí của nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
Skills Management
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Budget Management
Use budgets to compare actual with expected revenues and costs
Accounting Analysis
Accounting analysis with Pivot and Graph
Approvals
Submit Approval Requests to get approved
Git Management
Integrate Git and Odoo
Employee Advance
Employee Advance requests and approval
Payroll
Manage your employee payroll records
Recruitment Requests
Allow Department Managers to request for new employee recruitment
Odoo Apps
Manage Odoo apps / modules. Generate apps from a git branch
Odoo SaaS
Manage Odoo SaaS
OKR
Help you implement OKR in your organizations
PostgreSQL Server Management
Manage postgresql server
Product Licenses
Manage licenses of your products
Server Management
Manage various servers of your company
eWallet
Deposit to eWallet of Commercial Partner
Website Documentation
Documentation Management System for Odoo Websites
Helpdesk
Manage and track support tickets
Overtime
Plan and Manage employees' overtime
Social Marketing
Integration and Management of social networks.
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Meal Orders
Manage Meal Orders for your employees
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Tuyển dụng Trực tuyến
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Đội Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC
Vietnam Chart of Accounts according to Circular #200/2014/TT-BTC by the Ministry of Finance
Hệ thống tài khoản kế toán đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam