Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo Phiên bản Viindoo 16.0

Thông tin về Công Ty Cổ phần Công Nghệ Viindoo.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Khách hàng Thân thiết
Cơ sở Chương trình khách hàng thân thiết
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Cộng tác viên
Quản lý Cộng tác viên, các chương trình cộng tác và hoa hồng Cộng tác viên
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Lập Kế Hoạch Từ Khóa Marketing
Bộ công cụ lập Kế hoạch Từ khóa Marketing
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Kế toán & Tài chính
Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hoá đơn chi phí của nhân viên
Vắng mặt
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Quản lý Ngân sách
Sử dụng ngân sách để so sánh doanh thu và chi phí thực tế so với kế hoạch
Phê duyệt
Trình duyệt để được phê duyệt
Quản lý Git
Tích hợp Git và Odoo
Tạm ứng Nhân viên
Yêu cầu và phê duyệt tạm ứng của nhân viên
Bảng lương
Quản lý hồ sơ lương nhân viên của bạn
Quản lý Ứng dụng Odoo
Quản lý ứng dụng / module Odoo. Tự tạo ứng dụng từ nhánh git
Odoo SaaS
Manage Odoo SaaS
Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR
Giúp bạn triển khai hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp với Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR
Giấy phép Sản phẩm
Quản lý giấy phép sản phẩm của bạn
Quản lý Server
Manage various servers of your company
Tài liệu Trực tuyến
Hệ thống quản lý tài liệu trên Website Odoo
Dịch vụ web Amazon
Cung cấp nền tảng kết nối các dịch vụ web của Amazon
Viindoo API
Kết nối thông qua api sử dụng tokens theo từng user.
Quản lý Tài liệu
Quản lý tài liệu tập trung theo thư mục thông qua tích hợp linh hoạt với các phân hệ trong Viindoo, hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ và thiết lập hành động tự động cho tài liệu
Google Drive
Tích hợp tài liệu google vào các bản ghi.
Trung tâm Hỗ trợ
Ứng dụng hỗ trợ dựa trên yêu cầu dành cho Odoo và Viindoo để giúp bạn quản lý và theo dõi yêu cầu hỗ trợ cho cả nhân viên và đối tác bên ngoài
Tăng ca
Lập kế hoạch và Quản lý tăng ca của cán bộ công nhân viên
Khung Kỹ năng Nhân sự
Xây dựng khung kỹ năng và năng lực cho mọi nhân viên trong công ty của bạn
Nhật ký Công việc
Ứng dụng quản lý tất cả các loại nhật ký công việc cho nhân viên của bạn
Bán Thuê bao
Mô đun cung cấp các chức năng để tùy chỉnh thuê bao bao gồm việc thiết lập các chu kỳ cho thuê bao, nhắc thanh toán định kỳ, làm mới hoặc bán thêm trên các thuê bao
Viin SEM
Viin SEM là ứng dụng để vận hành và thực thi SEM (Search Engine Marketing)
Social Marketing
Tích hợp và quản lý các Mạng xã hội
Suất ăn
Quản lý đơn đặt hàng bữa ăn cho nhân viên của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép Đặt lịch Cuộc hẹn
Google Ads MCC
Quản lý tài khoản Google Ads MCC
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Events
Publish events, sell tickets
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Kỹ năng Nhân viên
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Tuyển dụng Trực tuyến
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Tích hợp E-Invoice - Viettel S-Invoice
Tích hợp với dịch vụ hoá đơn điện tử Viettel S-Invoice
Hệ thống tài khoản kế toán đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản theo thông tư 200 và 133
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
Tài sản Kế toán - Việt Nam
Hỗ trợ Quản lý Tài sản Kế toán theo Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS)
Kết chuyển số dư cuối kỳ - Kế toán Việt Nam
Thêm quy tắc kết chuyển số dư tài khoản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Tích hợp E-Invoice - Viettel S-Invoice - bản vá 1
Cho phép người dùng chọn cơ chế xuất hóa đơn hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn điện tử
QR code Merchant Presented của EMVco - Kế toán Việt Nam
Mở rộng mô-đun Kế toán - QR code Merchant Presented của EMVco theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Báo cáo kế toán - Kế toán Việt Nam
Mẫu báo cáo tài chính mặc định dành cho các doanh nghiệp Việt Nam
Thông tin chung của hóa đơn điện tử Việt Nam
Một số trường chung của hóa đơn điện tử
Thông tin chung của hóa đơn điện tử Việt Nam - bản vá 1
Cho phép người dùng chọn cơ chế xuất hóa đơn hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn điện tử
Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử Việt Nam Với Bán SaaS Theo Kiểu Thuê Bao
Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử Việt Nam Với Bán SaaS Theo Kiểu Thuê Bao
Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử Việt Nam Với Bán SaaS Merchant User Theo Kiểu Thuê Bao
Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử Việt Nam Với Bán SaaS Merchant User Theo Kiểu Thuê Bao
Hóa đơn điện tử - Bán hàng
Tích hợp mô-đun Hóa đơn điện tử và Bán hàng
Kế toán Nhân sự - Việt Nam
Mở rộng mô-đun cơ sở tích hợp kế toán và nhân sự theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Bảng lương Việt Nam
Thiết lập một số thông tin lương theo quy tắc Việt Nam
Tích hợp Bảng lương Việt Nam với kế toán
Tích hợp Bảng lương Việt Nam với hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
Việt Nam - Kế toán lương làm thêm giờ
Kế toán lương Việt Nam cho Làm thêm giờ
Việt Nam - Tích hợp lương bổng đặt suất ăn với Kế toán
Dữ liệu kế toán Việt Nam cho quy định lương bổng đặt suất ăn
In phiếu Nhập/Xuất kho theo mẫu Việt Nam
In phiếu Xuất kho, Nhập kho theo mẫu thông tư 200/2014/TT-BTC.
Tài Khoản Đối Ứng Thuế GTGT - Việt Nam
Tự động điền Tài Khoản Đối ứng Thuế GTGT - Việt Nam phục vụ hạch toán tự động Thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ trong phần mềm Viindoo.
Thông tin chung của hóa đơn điện tử Việt Nam (Viindoo)
Viindoo EDI common