Bảng giá đáp ứng với mọi nhu cầu

Phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ Start-up đến các Tập đoàn lớn

One App

MIỄN PHÍ
 • 01 ứng dụng duy nhất
 • Không giới hạn người dùng
 • Cho phép kích hoạt Viindoo Marketplace
 • Tùy biến với Customizer
 • Cho phép kích hoạt Đa công ty
 • Cho phép Ứng dụng tùy chỉnh

Standard

26,73 21,38
/người dùng/tháng
26,73
/người dùng/tháng
 • Không giới hạn ứng dụng
 • 03 giờ đào tạo miễn phí
 • Cho phép kích hoạt Viindoo Marketplace
 • Tùy biến với Customizer
 • Cho phép kích hoạt Đa công ty
 • Cho phép Ứng dụng tùy chỉnh

Luxury

34,75 27,80
/người dùng/tháng
34,75
/người dùng/tháng
 • Không giới hạn ứng dụng
 • 03 giờ đào tạo miễn phí
 • Cho phép kích hoạt Viindoo Marketplace
 • Tùy biến với Customizer
 • Cho phép kích hoạt Đa công ty
 • Cho phép Ứng dụng tùy chỉnh