Khối Kinh doanh

 

 Kết nối trực tiếp với khách hàng, đối tác của Viindoo. Đưa đến cho khách hàng một giải pháp quản trị doanh nghiệp tuyệt vời khiến họ say mê, yêu thích sản phẩm như cách chúng tôi đang làm mỗi ngày. 
Odoo - Sample 1 for three columns

Kinh doanh

Odoo - Sample 1 for three columns

Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng

Các phòng trong Khối Kinh doanh của Viindoo

Kinh doanh

Phòng Kinh doanh với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, đối tác, giới thiệu cho khách hàng sự sáng tạo, khả năng tuyệt vời của phần mềm mà Viindoo cung cấp. Và sau đó họ làm việc để làm cho những kết nối đó kéo dài: Theo dõi, quản lý các tiềm năng/cơ hội, lập kế hoạch kinh doanh và phát triển chiến lược kinh doanh cho từng khách hàng, đối tác cụ thể, quản lý đối tác theo kết quả và đàm phán chốt hợp đồng.

Tư vấn và Hỗ trợ Khách hàng

Tư vấn triển khai phần mềm Viindoo, phân tích khoảng trống (GAP) xây dựng timeline và quản lý các dự án. Mỗi cá nhân là một phần kết nối khách hàng với sản phẩm mà Viindoo cung cấp. Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ khách hàng tự sử dụng, vận hành hiệu quả phần mềm, nhập số liệu và tạo các báo cáo chuyên nghiệp - giải quyết các vấn đề đơn giản hơn.