Khối Kỹ thuật & Công nghệ

 


 Lấy con người - những người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng phần mềm. Dựa trên sự tôn trọng nhu cầu của khách hàng, Đội ngũ Kỹ thuật và Công nghệ sẽ thiết kế, phát triển, tùy chỉnh các sản phẩm phù hợp. 
Odoo - Sample 1 for three columns

Hệ thống Nội bộ

Odoo - Sample 2 for three columns

Kỹ thuật Dự án

Odoo - Sample 3 for three columns

Phát triển Sản phẩm

 Các phòng trong Khối Kỹ thuật và Công nghệ của Viindoo

Hệ thống Nội bộ

Làm thế nào để nhân viên luôn kết nối với nhau, với các nhà cung cấp và với khách hàng?

Tất cả nhờ vào hoạt động của Phòng Hệ thống nội bộ Viindoo (Internal Systems - IS). Phòng IS tập trung Phát triển và Bảo trì hệ thống nội bộ, bao gồm Kỹ thuật ứng dụng web, Back-end, Phần mềm di động, Kỹ thuật bảo mật, Kỹ thuật mạng... hỗ trợ các phòng ban khác thực hiện công việc của mình 1 cách trơn tru trên hệ thống chung của Viindoo. Bên cạnh đó, Phòng IS còn tiến hành lập chương trình Đào tạo nội bộ, viết tài liệu trên nền tảng trực tuyến về Kỹ thuật và Công nghệ phục vụ cho nhân viên, đối tác và khách hàng của Viindoo.

Kỹ thuật Dự án

Là một phần của đội Kỹ thuật Dự án nghĩa là bạn sẽ được giám sát mọi khía cạnh, từ đầu tới cuối của mỗi hợp đồng quan trọng. Các thành viên trong team kết hợp với Đội ngũ Kỹ thuật Công nghệ, Marketing, Tư vấn triển khai để cùng nhau cung cấp phần mềm hệ thống, các ứng dụng, dịch vụ chất lượng đến tay khách hàng. Từ các bản phân tích yêu cầu của khách hàng, Team Kỹ thuật Dự án sẽ tiến hành viết phần mềm, sau đó kiểm tra, đánh giá hoạt động để đáp ứng đúng - đủ các yêu cầu đó và chuyển bộ phận Tư vấn bàn giao cho khách hàng.

Phát triển Sản phẩm

Tập trung nghiên cứu thị trường cùng Khối Kinh doanh và Marketing. Tham gia đến hết giai đoạn phân tích GAP của các dự án triển khai cho khách hàng để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và tư vấn bóc tách các tính năng để có thể tái sử dụng. Lập chương trình đào tạo nội bộ, xây dựng nội dung  kỹ thuật liên quan đến sản phẩm của công ty trên nền tảng tài liệu trực tuyến.