Giải thưởng & Chứng nhận

Giải thưởng Sao Khuê 2021

Tháng 4/2021: Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp Viindoo nhận Giải thưởng Sao Khuê cho hạng mục “Sản phẩm xuất sắc” của ngành phần mềm CNTT Việt Nam thuộc lĩnh vực Quản lý, điều hành tổ chức doanh nghiệp và được công nhận là Giải thưởng Sao Khuê 2021.

Odoo • Hình ảnh và Văn bản
Odoo • Hình ảnh và Văn bản
Odoo • Hình ảnh và Văn bản