Khối Vận hành

Po


 Bộ não của công ty, quản lý nguồn nhân lực, tài lực, vật lực cho các bộ phận hoạt động, vận hành hiệu quả.
Odoo - Sample 1 for three columns

Hành chính Nhân sự

Odoo - Sample 1 for three columns

Tài chính Kế toán

Các phòng thuộc Khối Vận hành

Hành chính Nhân sự

Khám phá và phát triển nguồn lực quan trọng nhất của Viindoo: CON NGƯỜI. Những nỗ lực của Phòng tạo cho Viindoo một nền văn hóa đa dạng với mỗi con người là một cá tính, quan điểm riêng biệt, nhưng vẫn hòa hợp và gắn bó với tư tưởng chung của Viindoo. Nhiệm vụ của Phòng là Thu hút, Quản lý và Phát triển Nhân tài, Cung cấp cơ sở hạ tầng, Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp để họ phát huy năng lực tuyệt vời của mình trong suốt sự nghiệp tại Viindoo.

Kế toán

Sản phẩm và dịch vụ của Viindoo tạo ra giá trị cho đối tác, khách hàng thì Phòng Tài chính Kế toán lại tạo ra giá trị cho CON NGƯỜI trong Viindoo. Mỗi cá nhân trong Phòng là một nhân tố quan trọng hỗ trợ sự tăng trưởng của Viindoo, bằng việc Lập kế hoạch tài chính, Dự báo và Phân tích Báo cáo Tài chính, Quản lý Thuế, Kiểm toán nội bộ và Tổ chức hệ thống Kế toán của công ty.