Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

3.5

4.489.700 ₫ 4.489.700 ₫
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_document_hr_recruitment
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_document_hr_recruitment
Đọc mô tả cho v 14.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Calendar (calendar) Recruitment (hr_recruitment) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Quản lý Tài liệu Quản lý Tài liệu Nhân sự Thời hạn Token