Ticket dịch vụ

Các nhóm kĩ thuật của chúng tôi hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về số lượng các yêu cầu hỗ trợ. Bạn có thể gặp phải sự chậm trễ trong thời gian phản hồi khi chúng tôi làm việc để giải quyết vấn đề này.

~Nhóm hỗ trợ của Viindoo