Nội dung khoá học

Xem dữ liệu Phát sinh Kế toán, lọc tìm Bút toán, Báo cáo Kế toán | 14.0

Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để Quản lý dữ liệu và các Báo cáo Kế toán trên phần mềm Kế toán Viindoo, bao gồm:
- Bút toán sổ nhật ký;
- Phát sinh kế toán;
- Các sổ sách kế toán;
- Các báo cáo.
Lượt xem
329 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
473 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn