Nội dung khoá học

Viindoo Calendar - Hướng dẫn sử dụng Lịch | 14.0

Video này hướng dẫn sử dụng ứng dụng Lịch trong hệ thống phần mềm Viindoo:
- Ghi nhận lịch làm việc, lịch công tác, cuộc họp, việc cần làm.
- Thông báo trên hệ thống, gửi email nhắc nhở để kiểm soát thời gian.
- Tích hợp với Google Calendar.
Lượt xem
183 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
208 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn