Course content
Đơn vị sản phẩm trong Viindoo/ERPOnline được thiết lập khi tạo sản phẩm.
Phần mền hỗ trợ các bạn quản lý sản phẩm đa đơn vị. Có nghĩa chúng ta có thể quy đổi đơn vị này sang đơn vị kia theo một tỷ lệ được cấu hình trước trong phần mềm.
Ngoài những đơn vị tính mang tính chất phổ biến và chuẩn mực khư khối lượng, thể tích, chiều dài.... thì chúng ta cũng có thể định nghĩa ra các nhóm đơn vị sản phẩm riêng theo đặc thù của sản phẩm trong doanh nghiệp.
Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn tính năng quy đổi đa đơn vị trong hệ thống phần mềm Viindoo/ERPOnline.
Views
416 Total Views
7 Members Views
680 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website