Nội dung khoá học

Tổng quan về Ứng dụng Lương | 14.0

Video này sẽ giới thiệu tổng quan tính năng trong ứng dụng Lương, cụ thể:
- Tính lương tự động
- Quy tắc tính lương chuẩn hoá theo nhu cầu phổ biến
- Cấu trúc lương linh hoạt, đa dạng
- Phân quyền bảo mật thông tin
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn