Nội dung khoá học

Tích hợp hóa đơn điện tử VN-Invoice của VNPT | 14.0

In this video, we will show you how to integrate VNPT's VN-Invoice e-invoice with Viindoo Accounting software, including:
- Declare the integration information;
- Issue E-invoice;
- Issue the Credit Notes;
- Cancel the issued e-invoice.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn