Nội dung khoá học

Tích hợp hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Tích hợp hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel với phần mềm Kế toán Viindoo, bao gồm:
- Thiết lập ban đầu để tích hợp hóa đơn điện tử S-Invoice;
- Phát hành hóa đơn điện tử;
- Phát hành hóa đơn điều chỉnh giám;
- Hủy hóa đơn điện tử đã phát hành.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn