Nội dung khoá học

Thuế và Cách thiết lập các Chính sách Thuế | 14.0

Video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Cấu hình Thuế trên hệ thống Viindoo, bao gồm:
- Quyền được thiết lập Thuế.
- Cách cấu hình Thuế và ứng dụng Thuế trong hoạt động Mua/Bán trên phần mềm.
Lượt xem
98 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
214 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn