Nội dung khoá học

Thiết lập và Quản lý Cơ hội bán hàng | 14.0

Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Thiết lập và Quản lý Cơ hội bán hàng trong ứng dụng Viindoo CRM, bao gồm:
- Thiết lập các Giai đoạn Quản lý Cơ hội;
- Quản lý Cơ hội bán hàng;
- Tạo Báo giá từ Cơ hội bán hàng.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn