Nội dung khoá học

Thiết lập ứng dụng Bán hàng | 14.0

Các thao tác thiết lập cơ bản để sử dụng ứng dụng Bán hàng trong phần mềm Viindoo:
- Phân quyền nhân viên bán hàng;
- Kích hoạt các thiết lập cần thiết trước khi sử dụng: Danh mục sản phẩm, Giá bán, Báo giá & Đơn bán, Vận chuyển...

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Viindoo Sales - Ứng dụng Ghi chú tại: https://viindoo.com/intro/sales

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: https://viindoo.com
- Xem thêm các video HDSD Phần mềm Bán hàng:
- Chi tiết hướng dẫn sử dụng Phần mềm Bán hàng: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/sales/sales.html
____________________

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

- Website: https://viindoo.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viindoo-technology-company-167235201/
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooHDSD #ViindooERP #ViindooSales #ViindooPhanmemBanhang
Lượt xem
232 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
233 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn