Thông tin Công ty là một thông tin quan trọng xuất hiện ở nhiều chỗ như trên:
- Báo giá;
- Yêu cầu Chào giá;
- Đơn bán;
- Phiếu Xuất kho;
- v.v.
Do đó, việc thiết lập chuẩn thông tin Công ty ngay từ đầu là điều rất cần thiết.
Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để Thiết lập thông tin Công ty trên hệ thống phần mềm.
Lượt xem
280 Tổng lượt xem
6 Lượt xem của thành viên
274 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn