Nội dung khoá học
Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để Thiết lập thông tin Công ty trên hệ thống phần mềm Viindoo.
Thông tin Công ty là một thông tin quan trọng xuất hiện ở nhiều chỗ như trên:
- Báo giá;
- Yêu cầu Chào giá;
- Đơn bán;
- Phiếu Xuất kho;
- v.v.
Do đó, việc thiết lập chuẩn thông tin Công ty ngay từ đầu là điều rất quan trọng.
Lượt xem
123 Tổng lượt xem
2 Lượt xem của thành viên
230 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn