Thiết lập Phí giao hàng trên Đơn bán

Với Viindoo/ERPOnline, người dùng có thể thiết lập các chính sách giao hàng ngày trên đơn hàng bán. Tính năng này sẽ giúp định nghĩa ra các quy tắc, công thức áp dụng như mức phí cố định hay quy tắc tùy chỉnh linh hoạt.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thiết lập các mức Phí giao hàng trên đơn bán.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
74 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn