Nội dung khoá học

Thiết lập máy chủ gửi/nhận email | 14.0

Email là Hệ thống giao tiếp kinh doanh hiện đại và gần như mọi doanh nghiệp nào cũng sở hữu. Tầm quan trọng và công dụng của Email trong giao tiếp kinh doanh to lớn hơn bất kỳ công cụ giao tiếp nào khác.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập máy chủ gửi/nhận email trong hệ thống Viindoo. Từ đó, bạn có thể giao tiếp, trao đổi thông tin nội bộ hoặc khách hàng ngay trên phần mềm.
Lượt xem
246 Tổng lượt xem
5 Lượt xem của thành viên
255 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn