Thiết lập máy chủ nhận email/gửi email trên hệ thống Viindoo giúp người dùng dễ dàng theo dõi công việc, quản lý thông tin trao đổi với khách hàng/đối tác/đồng nghiệp theo dự án, đơn hàng, hóa đơn... trên một giao diện phần mềm duy nhất mà không phải sử dụng đến các nền tảng khác để quản lý Email.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Thiết lập Máy chủ gửi email - Máy chủ nhận email cho hệ thống của bạn.
Lượt xem
287 Tổng lượt xem
5 Lượt xem của thành viên
282 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn