Thiết lập Điều khoản Thanh toán và Quản lý Thanh toán, Công nợ

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn:
- cách tạo các điều khoản thanh toán, các ứng dụng, tình huống sử dụng điều khoản thanh toán
- cách ghi nhận các khoản thanh toán từ Khách hàng, Nhà cung cấp
- cách kiểm soát, tìm kiếm, tra cứu thông tin về công nợ của Khách hàng, Nhà cung cấp
trong phần mềm Viindoo/ERPOnline.
Lượt xem
372 Tổng lượt xem
2 Lượt xem của thành viên
496 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn