Nội dung khoá học

Thiết lập Đa tiền tệ, ghi nhận Tỷ giá Ngân hàng | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Thiết lập Đa tiền tệ, ghi nhận Tỷ giá Ngân hàng trong phần mềm Kế toán Viindoo, bao gồm:
- Kích hoạt Đa tiền tệ;
- Thiết lập Tỷ giá quy đổi tiền tệ;
- Quy đổi tỷ giá ngân hàng tự động.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn