Nội dung khoá học

Thiết lập chung cho Ứng dụng Kho vận | 14.0

Trong video nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Thiết lập chung cho ứng dụng Viindoo Kho, bao gồm:
- Cài đặt và phân quyền;
- Giao diện tổng quan ứng dụng Kho;
- Thiết lập chung cho Kho vận.
Lượt xem
53 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
162 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn