Nội dung khoá học

Thiết lập Bảng giá tại Điểm bán lẻ (POS) | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Thiết lập Bảng giá tại Điểm bán lẻ (POS) trong hệ thống phần mềm Viindoo.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn