Nội dung khoá học

Tạo và Quản lý hồ sơ Nhân viên | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Thiết lập, Quản lý thông tin nhân viên nhân viên chi tiết.
Lượt xem
25 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
194 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn