Tạo và Phân quyền Tài khoản người dùng

Để sử dụng phần mềm Viindoo, chúng ta cần tạo tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng cho tài khoản đó. Việc phân quyền đảm bảo vấn đề bảo mật dữ liệu cho công ty, ví dụ: nhân sự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ nào thì sẽ thấy các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ đó.

Làm thế nào để tạo và phân quyền người dùng? Hãy cùng theo dõi video này của chúng tôi.
Lượt xem
372 Tổng lượt xem
7 Lượt xem của thành viên
506 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn