Nội dung khoá học
Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một Tiềm năng bán hàng trong ứng dụng Viindoo CRM, bao gồm:
- Kích hoạt Tiềm năng;
- Tạo Tiềm năng thủ công;
- Tạo tiềm năng tự động trên hệ thống.
Lượt xem
2 Tổng lượt xem
2 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn