Tạo Quỹ tiền mặt, Tài khoản ngân hàng và các Sổ nhật ký kế toán

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách quy hoạch các Sổ nhật ký Ngân hàng, Sổ nhật ký Tiền mặt, các Sổ mua hàng, bán hàng, các sổ nhật ký kế toán liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

*****

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Tổng hợp video Hướng dẫn Ứng dụng Kế toán: https://viindoo.com/r/ke-toan-tai-chinh
- Tổng hợp trọn bộ video Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm Viindoo/ERPOnline tại: https://viindoo.com/r/hdsd-phan-mem-viindoo-website
- Xem thêm Tài liệu hướng dẫn của Viindoo: https://viindoo.com/r/tai-lieu-hdsd-odoo-erponline

*****

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp Viindoo trên nền tảng Cloud tại: https://viindoo.com/r/Tld

*****

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

- Website: https://viindoo.com/r/oh2
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viindoo-technology-company-167235201/
_____________
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #phanheketoan #ketoanvietnam #VAS #taikhoanketoan #ViindooHuongDanSuDung #sonhatkyketoantrongOdoo
Lượt xem
339 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
454 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn