Nội dung khoá học

Tạo mới Kho và Địa điểm trong Viindoo | 14.0

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về Kho trong Phần mềm Quản lý Kho Viindoo, bao gồm:
- Phân biệt Kho và Địa điểm kho;
- Tạo mới Kho và Địa điểm kho;
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn