Thiết lập máy chủ nhận email/gửi email trên hệ thống Viindoo giúp người dùng dễ dàng theo dõi công việc, quản lý thông tin trao đổi với khách hàng/đối tác/đồng nghiệp theo dự án, đơn hàng, hóa đơn... trên một giao diện phần mềm duy nhất mà không phải sử dụng đến các nền tảng khác để quản lý Email.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Thiết lập Máy chủ gửi email - Máy chủ nhận email cho hệ thống của bạn.
Views
390 Total Views
6 Members Views
705 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website