Set up Delivery Fees on Sales Orders

Với Viindoo/ERPOnline, người dùng có thể thiết lập các chính sách giao hàng ngày trên đơn hàng bán. Tính năng này sẽ giúp định nghĩa ra các quy tắc, công thức áp dụng như mức phí cố định hay quy tắc tùy chỉnh linh hoạt.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thiết lập các mức Phí giao hàng trên đơn bán.
Views
1 Total Views
0 Members Views
283 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website