Nội dung khoá học
Video này sẽ hướng dẫn Quy trình sản xuất cơ bản trong hệ thống phần mềm Viindoo. Nội dung bao gồm:
- Tình huống sử dụng;
- Thiết lập định mức nguyên vật liệu;
- Lệnh sản xuất trên phần mềm Viindoo.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn