Quy trình Nhập hàng - Xuất hàng từ Kho

Kho vận là một trong các nghiệp vụ quan trọng của Doanh nghiệp. Thay vì ghi chép thủ công, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các nghiệp vụ kho và quản lý các hoạt động kho: xuất - nhập hàng tự động trên phần mềm.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác cách nhập hàng - xuất hàng trong phần mềm Viindoo.
Lượt xem
49 Tổng lượt xem
5 Lượt xem của thành viên
44 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn