Nội dung khoá học
Video này sẽ hướng dẫn các bước để nhập hàng vào kho cũng như tìm hiểu về quy trình nhận hàng nhiều bước.
Lượt xem
39 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
168 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn