Nội dung khoá học
Video này sẽ hướng dẫn quy trình giao hàng từ kho, cụ thể:
- Tạo phiếu xuất kho
- Tạo phiếu xuất kho trên Báo giá
- Giao hàng nhiều trước
Lượt xem
5 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
149 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn