Quotation template - A speed up tool for salespeople

Tạo sẵn các mẫu báo giá tương thích với mỗi đối tượng khách hàng sẽ giúp các nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian làm việc. Thay vì với mỗi đối tượng khách hàng khác nhau, nhân viên bán hàng lại phải soạn lại một mẫu báo giá mới, việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian.

Viindoo/ERPOnline giúp các nhân viên kinh doanh giải quyết vấn đề đó bằng việc sử dụng các mẫu báo giá đã có sẵn sao cho linh hoạt và tốc độ nhất.
Views
296 Total Views
1 Members Views
619 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website