Nội dung khoá học
Video này hướng dẫn bạn cách phân quyền, tạo và quản lý ngân sách trong ứng dụng Quản lý Ngân sách Viindoo.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn