Nội dung khoá học
Video này hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý Đội bán hàng, Khu vực bán hàng trong phần mềm Bán hàng Viindoo, bao gồm:
- Quản lý Đội bán hàng theo cấu trúc phả hệ.
- Thiết lập phân quyền.
- Thiết lập mục tiêu doanh số cho từng Đội bán hàng.
- Báo cáo phân tích.
Lượt xem
179 Tổng lượt xem
3 Lượt xem của thành viên
187 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn