Nội dung khoá học

Quản lý đơn vị Đo lường sản phẩm | 14.0

Trong video này, Viindoo sẽ hướng dẫn bạn về tính năng Quản lý Đơn vị Đo lường trong phần mềm Viindoo, bao gồm:
- Kích hoạt tính năng Đa đơn vị;
- Tạo một đơn vị đo lường';
- Thiết lập đơn vị đo lường trên sản phẩm;
- Mua và bán hàng với đơn vị đo lường khác nhau.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn